Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

AKTUELT

AKTUELT 21.5.2018 

Persondataforordningen træder i kraft pr. 25.5. For at få en ide om, hvad det går ud på, så klik på linket

Højby Vandværk i sig selv håndterer ikke væsentlige persondata, men har samarbejdparter til disse administrative rutiner.

Vi benytter os i det væsentlige af Administrationsservice Fyn på Sanderumvej til at håndtere presondata i forbindelse med måleraflæsninger, forbrugsopkrævninger, ejerskifter, flytteaflæsninger m.v. Derfor indgår vi forpligtende aftaler med Administrationsservice Fyn om overholdelse af sikkerheden, som det kræves i persondataforordningen.

Højby Vandværk har formuleret en politik herom, som kan læses på dette link

AKTUELT 29.3.2018 

Vi skal have fornyet vores vandindvindingstilladelse i år, og vi indsender nu en ansøgning, hvori indgår i alt 4 boringer:

- 2 i Fuglekildehøj,- 1 på bakken ved musiklegepladsen og 1 ved Sydværket.

Vi sløjfer boringen til Nordværket, som er taget ud af drift. Derudover sløjfer vi grusboringen ved Sydværket.

Beredskabsplanen er lagt på hjemmesiden

 

 

 

 

Driftsstatus

21.5.2018 NORMAL FORSYNING

Antal besøgende
Besøgende: 7007