Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

AKTUELT

AKTUELT 16.10.2018

Man har undersøgt grundvandet for mikroplast.

Der er ingen tegn på mikroplast i drikkevand.

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/ingen-tegn-paa-mikroplastik-i-drikkevandet/

AKTUELT 26.6.2018

Vi følger rådene fra vores tilsynsmyndighed i Odense Kommune og får udtaget supplerende prøver for at efterspore evt. nye og hidtil ukendte pesticidrester m.v.

Se link

 

AKTUELT 21.5.2018 

Persondataforordningen træder i kraft pr. 25.5. For at få en ide om, hvad det går ud på, så klik på linket

Højby Vandværk i sig selv håndterer ikke væsentlige persondata, men har samarbejdparter til disse administrative rutiner.

Højby Vandværk har formuleret en politik herom, som kan læses på dette link

Bestyrelsen har taget stilling til, og formuleret vore holdninger i "Kodeks for bestyrelsesarbejde. Følg link

 

 

 

 

 

Driftsstatus

10.1.2019 OPDATERING 19:45

Så er strømmen tilbage og vi er tilbage i normal drift.Vi er ramt af strømudfald på nettet. Ifølge Energi Fyns vagt, forventer de at kunne levere strøm 18:30 - 19 igen, og vi starter vandudpumpningen straks derefter.

For en sikkerheds skyld åbner vi nødforbindelsen fra VandCenter Syd, men det betyder at ikke alle får det vandtryk som vi plejer at have.

Vi beklager de gener det måtte medføre

Antal besøgende
Besøgende: 12505