Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

Aktuelt

IFØLGE VEDTÆGTERNE ER DER GENERALFORSAMLING I HØJBY FORSAMLINGSHUS HØJBYVEJ 23, 5260 ODENSE S.

DEN 3. ONSDAG I MARTS

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

 

 

 

Driftsstatus

08.08-2017 VI GENNEMSKYLLER GADELEDNINGEN I KNULLEN FRA HOLLUFGÅRDSVEJ OG UD MOD ALLERUP. DERFOR KAN DER FOREKOMME MISFARVNING AF VANDET M.V.

DET ER FORBIGÅENDE, OG FORSVINDER NÅR HUSINSTALLATIONEN OG STIKKET ER SKYLLET IGENNEM.
.

Antal besøgende
Besøgende: 5153