Vandanalyse af vandet fra Højby Vandværk

Højby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Højby Vandværk's vand er 16,5

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

Dato  Sted Type
Oversigt over prøveudtagning 2019 PDF
2019-02-28 Afgang værk Drikkevand Normal kontrol PDF
pdf Boring Fuglekildehøj for Triazol Boringskontrol PDF
2019-07-11
Ledningsnet Syd og nord
Drikkevand
PDF
2019-07-11
Boring Fuglekildehøj Ø
 Chlorothalonil-amidsulfonsyre PDF
2019-07-11
Boring  4A 146.2595
 Chlorothalonil-amidsulfonsyre PDF
2019-07-11
Boring Fuglekildehøj V  Chlorothalonil-amidsulfonsyre
PDF