Vandanalyse af vandet fra Højby Vandværk

 

Højby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Højby Vandværk's vand er 16,5

 

 

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

 

 

Dato  Sted Type  
 2020-06-03  Ledningsnet  Drikkevandskvalitet  Link til prøveresultat
 2020-06 (03-18)  A+B prøver ledningsnet  Drikkevandskvalitet  Link til prøveresultat