Vandanalyse af vandet fra Højby Vandværk

 

Højby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Højby Vandværk's vand er 16,5

 

 

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

 

 

Dato  Sted Type  
       
2021-06-21 Tapprøve  Drikkevandskvalitet A+B  Link til prøveresultet
  2021-06-21  Ledningsnet  Drikkevandskvalitet  Link til prøveresultat
 2021-03-26  Ledningsnet  Drikkevandskvalitet  Link til prøveresultat
 2021-03-26  Tapprøve  Drikkevandskvalitet

 Link til prøveresultat