Vandanalyse af vandet fra Højby Vandværk

 

Højby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Højby Vandværk's vand er 16,5

 

 

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

 

 

Dato  Sted Type  
 2021-03-26  Ledningsnet  Drikkevandskvalitet  Link til prøveresultat
 2021-03-26  Tapprøve  Drikkevandskvalitet

 Link til prøveresultat

2021-01-14 Ledningsnet og A-prøve Drikkevandskvalitet Link til prøveresultat
2021-01-14 Tapprøve Drikkevandskvalitet Link til prøveresultat