Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.

Nu er vi omkring 1200 forbrugere og vi benytter primært de 2 boringer ved Fuglekildehøj og boringen på bakken bag Musiklegepladsen. Indvindingstilladelsen er fornyet med 185.000 kbm/år og vi udpumper normalt knap 120.000 kbm

 

 

AKTUELT

AKTUELT 

Beredskabssituationen

Vandværket følger med i regeringens udmeldinger om øget opmærksomhed på at være forberedt på udfald i forsyninger. Læs vores besked til forbrugerne her

Periodiske afbrydelser på dele af Syvhøjevej.

Vi har brug for at afbryde vandforsyningen kortvarigt i flere perioder til Syvhøjevej 100-126 

Afbrydelsen skyldes at vi skal renovere en delstrækning af nettet.

Vi beklager de gener det måtte medføre. 

Pesticider i drikkevand er højaktuelt i medierne. Vi er heldige at have godt vand.

Årlig orientering af forbrugerne om vandkvalitet.

General orientering til forbrugerne om Højby Vandværk udarbejdes årligt og er tilgængeligt her link

PFAS

Vi har ikke PFAS i Højby Vandværks drikkevand. Yderligere info herom i linket

Generalforsamling Seneste blev afholdt onsd. 20.3.2024 i Forsamlingshuset. Referat kan læses via dette link
Næste generalforsamling onsd. 19.3.2025 kl. 19:00 i Forsamlingshuset

 

 

Driftsstatus

4.3.2024. Normal drift af værket

Afbrydelse af forsyning delområde Syvhøjevej, se Aktuelt

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 83998