Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.

Nu er vi omkring 1190 forbrugere og vi benytter primært de 2 boringer ved Fuglekildehøj og boringen på bakken bag Musiklegepladsen. Indvindingstilladelsen er fornyet med 185.000 kbm/år og vi udpumper normalt knap 120.000 kbm

 

 

AKTUELT

AKTUELT 24. oktober 2020

Generalforsamling 2020 blev afholdt i Forsamlingshuset torsdag d. 24. september kl. 19:30

Vores ordinære generalforsamling i marts blev udskudt på grund af Corona.

Det lykkedes at afholde generalforsamlingen den 24. september inden forsamlingsreglerne blev begrænset igen.

Referat kan læses via dette link

Har du egen brønd

Har du egen brønd, som er ude af brug, er der mulighed for at få den sløjfet via VandCenter Syd på meget fordelagtige vilkår.

Kontakt Anne Esbjørn aes@vandcenter.dk.

Vil du bruge regnvand til toiletskyl eller tøjvask

Hvis du har lyst til at eksperimentere med at bruge regnvandet, så kan du søge viden og inspiration på disse links.

Byg Erfa

Dansk Byggeri

Vil du have inspiration til grundvandsbeskyttelse ved at holde din have uden sprøjtemidler, kan du søge inspiration her.

og se en lille video her

 

 

Driftsstatus

24.10.2020

Normal drift. Skærpet opmærksomhed på udmeldinger fra centrale myndigheder med hensyn til smittefare med COVID-19

 

26.10.2020

Målerudskiftning.

Det er efterhånden 6 år siden, at vi skiftede målere, og normalt ville det være tiden at skifte igen nu. Imidlertid er reglerne ændret, så aldersgrænsen for totaludskiftning er 9 år. Alternativet, som vi benytter os af, er at bedømme nøjagtigheden af de målere vi har ved at sende en stikprøve til kontrol for nøjagtigheden.

Det er mere lempeligt end totaludskiftning, da vi har erfaret, at målerne viser ret nøjaftigt - også efter mange år.

Hos størstedelen af forbrugerne sker der således ingenting i adskillige år, og for nogle få, vil målerne blive byttet ud, så den nuværende kan komme til kontrol.

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 25734