Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.

Nu er vi omkring 1200 forbrugere og vi benytter primært de 2 boringer ved Fuglekildehøj og boringen på bakken bag Musiklegepladsen. Indvindingstilladelsen er fornyet med 185.000 kbm/år og vi udpumper normalt knap 120.000 kbm

 

 

AKTUELT

AKTUELT 

Opgravning på Nr. Lyndelse Vej

Til de forbrugere, der læser opslag på FB "Hjælpsom i Højby", kan vi oplyse, at vi ikke går ind i at argumentere på den platform, hvis nogen skulle mene noget om vandværks forhold.

Aktuelt er der et opslag om mangler ved retablering af en opgravet rende. For at læsere her på hjemmesiden forstår sammenhængen, er det et entreprenørarbejde, som Fjernvarme Fyn er bygherre på, og de har en entreprise med Hansen & Pedersen. Gravearbejdet har omfattet flytning af en ledning, som var i vejen for traceet for fjernvarmeledningen som blev ført til Nr. Lyndelse. Efter gæsteprincippet skal nye ledninger vige for bestående ledninger. Fjernvarme Fyn vurdrede at det var bedst, at de forestod flytningen af vandværkets ledning EFTER at det store slag med fjernvarmen var overstået. Derfor kommer de tilbage nu og får ordnet problemet med indbyrdes afstande mellem ledningerne. Fjernvarme Fyn valgte - på vores råd - at benytte den entreprenør, som vi plejer at bruge, og af bureaukratiske årsager havner Højby Vandværk på graveansøgningen, og står for skud for evt. problemer - uanset at vi ikke har noget ansvar Vi har reageret på alle klager og bragt videre til dem ,der har ansvaret. Hvis der er spørgsmål, så tag gerne kontakt direkte, og undgå "den store skraldespand FB".

Pesticider i drikkevand er højaktuelt i medierne. Vi er heldige at have godt vand.

Årlig orientering af forbrugerne om vandkvalitet.

General orientering til forbrugerne om Højby Vandværk udarbejdes årligt og er tilgængeligt via dette link

PFAS

Vi har ikke PFAS i Højby Vandværks drikkevand. Yderligere info herom i linket

Generalforsamling Seneste blev afholdt onsd. 20.3.2024 i Forsamlingshuset. Referat kan læses via dette link
Næste generalforsamling onsd. 19.3.2025 i Forsamlingshuset

 

 

Driftsstatus

4.3.2024. Normal drift

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 75807