Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.

Nu er vi omkring 1190 forbrugere og vi benytter primært de 2 boringer ved Fuglekildehøj og boringen på bakken bag Musiklegepladsen. Indvindingstilladelsen er fornyet med 185.000 kbm/år og vi udpumper normalt knap 120.000 kbm

 

 

AKTUELT

AKTUELT 7. september 2020

Generalforsamling 2020 afholdes i Forsamlingshuset torsdag d. 24. september kl. 19:30

Som oplyst tidligere her på hjemmesiden har vi hidtil besluttet at udskyde generalforsamlingen i Højby Vandværk til et senere tidspunkt i 2020, når Corona-situationen gør det forsvarligt at samles. Det vurderer vi at den er nu, på trods af den seneste udvikling.

I forhold til vedtægterne betragtede vi situationen som force majeure-lignende, og at vi derfor har hjemmel til at udskyde.

 

 

Driftsstatus

7.9.2020

Normal drift. Skærpet opmærksomhed på udmeldinger fra centrale myndigheder med hensyn til smittefare med COVID-19

 

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 24850