Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

AKTUELT

AKTUELT 12.10.2019

Om pesticider i drikkevandet

Miljø- og Fødevareministeriet skriver 23.4. til vores organisation Danske Vandværker og til kommunen med krav om analysering af drikkevandet for et nyt nedbrydningsstof chlorothalonil-amidsulfonsyre. Grænseværdien var fastsat til 0,010 μg/L, hvilket svarede til detektionsgrænsen for stoffet.

Højby Vandværk har foretaget prøveudtagning hos vores analysefirma så snart vi fik opfordringen, og resultatet var positivt i den forstand, at der ikke fandtes chlorothalonil-amidsulfonsyre i vores vand.

Siden er der dukket mistanke op om at vandværksvand kunne indeholde CTAS (ChloroThalonil-AmidSulfonsyre) og vi fik straks taget prøver på afgangledningen fra vandværket. Heldigvis var der ikke spor af dette stof heller. Fremover indeholder vores løbende kontroller også kontrol af indhold af disse stoffer i en plan, som er godkendt af vores tilsynsmyndighed ved kommunen.

AKTUELT 16.10.2018

Vi har undersøgt grundvandet for mikroplast.

Der er ingen tegn på mikroplast i drikkevand. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/ingen-tegn-paa-mikroplastik-i-drikkevandet/


 

 

Driftsstatus

2020.01.31

Forvent lavere tryk på vandet i dag 31. januar i perioden mellem 9:30 og 13 (forventet).

Vi skal skifte et relæ, og derfor kører vi på ekstraforsyningen fra VCS, som har mindre tryk.


Antal besøgende
Besøgende: 19670